Harmonikan kestävyyssoiton säännöt

Guinness World Records™ edellyttää ennätysyrityksen suorittamista yksityiskohtaisten ja tiukkojen sääntöjen puitteissa, jotta ennätysyritykset ovat verrannollisia toisiinsa ympäri maailmaa.

Säännöt ja dokumentaatio

Guinness World Records (GWR) -ennätyskirjan 'Longest Marathon Playing Accordion' -ennätys mittaa yksittäisen hanuristin pisintä yhtäjaksoista kestävyyssoittoa. GWR edellyttää ennätysyrityksessä täsmällisten sääntöjen noudattamista, jotta eri ennätykset olisivat verrannollisia toistensa kanssa. Tämän tapahtuman viralliseen dokumentointiin ja muuhun toimintaan tarvitaan mukaan vähintään 40 henkilöä. Ennätyksen dokumentaatio suoritetaan (1) yhtäjaksoisella videoinnilla sekä todistajien kirjaamilla lokikirjoilla.

Todistajat ovat GWR:n silminä ja korvina valvomassa, että ennätysyritys suoritetaan GWR:n asettamien sääntöjen mukaisesti. Koko ennätysyrityksen ajan paikalla on jatkuvasti 2 todistajaa maksimissaan neljän tunnin vuoroissa. Todistajien yhteiseen vastuualueeseen kuuluu (2) tapahtumapäiväkirjan sekä (3) aktiviteettipäiväkirjan ylläpito. Lisäksi kukin todistaja erikseen kirjaa soitetut kappaleet (4) soittopäiväkirjaan aloitusaikoineen ja kestoineen. Lopuksi kukin todistaja kirjoittaa toiminnastaan ja havainnoistaan (5) omasanaisen lausunnon.

 1. Keskeytymättömän videotallenteen tulee olla staattisesti asemoituna siten, että kuvassa kuuluu selkeästi sekä ääni että näkyy tapahtumakello sekä ennätysyrityksen suorittaja.
 2. Tapahtumapäiväkirjaan merkitään todistajien työvuorot sekä erikoistapahtumat, kuten ennätysyrityksen aloitus, lopetus, vanhan ennätyksen rikkominen sekä mahdolliset lepotauot. Merkitään kaikki ennakoimattomat tapahtumat, kuten esim. harmonikan rikkoontuminen, sulakkeiden palaminen, videokameran rikkoontuminen yms.
 3. Aktiviteettipäiväkirjaan kulloinkin vuorossa oleva todistajapari kirjaa yhteisesti yhtäjaksoisen soittorupeaman aloituksen ja/tai lopetuksen. 60 minuutin yhtäjaksoinen soitto kerryttää 5 minuuttia lepoaikaa, jonka voi käyttää haluamanaan aikana kokonaan tai osan siitä, jolloin jäljellä oleva lepoaika on käytettävissä myöhempänä ajankohtana.
 4. Soittopäiväkirjaan kukin todistaja merkitsee henkilökohtaisesti kulloinkin soitettavan kappaleen, aloitusajankohdan ja mittaamansa keston kuin myös kappaleiden välisen tauon keston.
 5. Omasanaisella lausunnollaan todistaja kertoo GWR:n ennätysteamille, mitä huomioita hän teki omalla todistajavuorollaan toimiessaan GWR:n 'silminä' ja 'korvina'. Viimeinen todistajapari tarkastaa kaikkien edellisten todistajien kirjaaman dokumentaation, joiden perusteella he antavat oman lausuntonsa.

Tärkeimmät valvottavat säännöt:

 • soitetaan tunnistettavasti oikeita kappaleita
 • kappaleen vähimmäiskesto 2 minuuttia
 • kappaleiden välinen tauko enimmillään 30 sekuntia
 • samaa kappaletta ei saa soittaa toistamiseen neljän tunnin aikana
 • kappaleita ei saa jammailla 'lennosta'
Todistajana toimiminen edellyttää intensiivistä keskittymistä, sillä todistajat vastaavat GWR:n sääntöjen noudattamisen ennätysyrityksen aikana. Kun toimitaan sekuntiaikataulun mukaan, on luonnollista, että soittopäiväkirjan ylläpidossa saattaa tulla ja tuleekin inhimillisiä kirjausvirheitä. Tämän takia soittopäiväkirjoista kertyy kaksi erillistä kokonaisuutta, joista videodokumentaation ohella ristiriidat kirjauksissa selvitellään jälkeenpäin.

Dokumentaatio

Guinnessille toimitetaan kokonaisuudessaan englanniksi käännetty kirjallinen dokumentaatio alkuperäisten dokumenttien ohella. Keskeytymättömän videotallenteen lisäksi täytyy koostaa erilliset videot seuraavista tapahtumista:

 • Ennätyksen aloitus
 • Vanhan ennätyksen rikkominen
 • Ennätysyrityksen lopetus
 • Kahden minuutin videonäyte joka tunnin välein
 • Ennakoimattomat tapahtumat
 • Yleisvideokuvaa
Lähetettävään todistusaineistoon tulee sisällyttää myös valokuvia, jotka todentavat videodokumentaatiossa nähtyä toimintaa. Lisäksi todistusaineistoon suositellaan liitettäväksi alkuperäiset aineistot sekä niiden sisällöstä tehdyt transkriptiot tapahtuman jälkeen ilmestyneistä lehtileikkeistä, uutisista ja haastatteluista, vaikkakaan näiden puuttuminen ei välttämättä johda ennätysyrityksen hylkäämiseen.

Kaikki dokumentaatio tulee kääntää englanniksi. Tämän jälkeen kaikki dokumentaatio lähetetään Guinness World Recordsin Lontoon toimistolle tarkastettavaksi.

Uuden ennätyksen hyväksyntä

Ennätysyrityksen dokumentaation tarkastus kestää noin 12-16 viikkoa. Jos ennätysyritys on suoritettu GWR:n määräämien sääntöjen mukaisesti, Guinness julistaa uuden ennätyksen syntyneeksi. Toisaalta jos GWR havaitsee yhdenkin rikkeen, vaikkapa kappaleiden välinen tauko on ylittynyt sekunnilla, GWR ilmoittaa suorituksen hylkäämisestä.